Kinderen tussen de 7 en de 12 jaar:

Volgens Freud (7 t/m 11) is dit een leeftijd waar meer energie vrijkomt voor leren en sociale contacten buiten het gezin. Kinderen zijn bereid veel werk te verrichten om zo veel mogelijk te kunnen leren, daarbij hebben ze ook veel energie en werkt het lichaam in optima forma mee.

Volgens Piagets (7 t/m 11) wordt een kind gedurende deze periode steeds minder egocentrisch en leert het kind om situaties van verschillende kanten te bekijken. Het kind heeft steeds meer door wat het overhoudt aan eventuele veranderingen.

Volgens Erikson (7-12 jaar) gaat het om een levensfase van het kind. Een levensfase waar het kind kan leren ijverig te zijn en/of te worden. Dit kan gestimuleerd worden met veel erkenning van het kind van de opvoeder. Bevestiging dat een kind iets goeds, of beter kan doen, kan ook een positief effect hebben op de ontwikkeling van het kind.

Deze drie grote pedagogen geven alledrie aan dat het kind van deze leeftijd ontzettend leergierig kan zijn. Wanneer de opvoeder, in dit geval de trainer, dat stimuleert, kan er veel progressie geboekt worden. Daarbij komt het feit dat, gedurende deze levensfase, de kinderen steeds socialer worden. Zien dat andere kinderen er eventueel ‘beter’ voor staan en hen dan gebruiken om tot een gezamenlijk doel te komen.

Laat het duidelijk zijn dat op 7 jarige leeftijd deze fase zijn aanvang heeft. Er vanuitgaande dat de ontwikkelingen die het kind doorgaat op een chronologische en correcte manier verloopt, zou er gekeken kunnen worden naar de manier waarop dat het meest effectief zou zijn en, daardoor, een goede ontwikkeling plaats zou kunnen vinden.

Reageren is niet mogelijk