Een kind van 7 jaar is voor hele andere gevallen gevoelig dat het kind van 12 jaar. Wanneer iemand start met ontwikkelen, is de valkuil vaak dat men graag ziet dat het einddoel zo snel als mogelijk bereikt wordt. Is dat dan wel reëel? Piagets geeft bijvoorbeeld aan dat kinderen steeds minder egocentrisch worden. Starten ze dan wel nog egocentrisch?

Binnen deze leeftijdsgroep wordt vaak een onderscheidt gemaakt tussen 7 t/m 9 jarige en 10 t/m 12 jarige. Omdat, op het moment dat het kind de leeftijd van 9 bereikt, het zwaartepunt anders ligt dan bij de start van deze fase als het kind  7 is. Een kind met een leeftijd van 7 t/m 9 jaar staat aan het begin van de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling die het gedurende de 4 jaar dient door te maken. Bij deze ontwikkelingen is de basis van het voetballen van belang. Concrete aandachtspunten zijn belangrijk. Bijvoorbeeld het beheersen van de bal, zonder het beheersen van de bal zal een speler meer tijd nodig hebben om, uiteindelijk een medespeler te kunnen zien. Waardoor er veel tijd verloren gaat en er een mogelijk bestaat dat de ploeg balverlies leidt.

Het moment dat een kind controle heeft over de bal zal het gaandeweg meer om zich heen gaan kijken. Kinderen kunnen zich dan gaan onderscheiden t.o.v. de rest van de groep. Het zal leiden tot grotere verschillen binnen het team en voor een basisbegrip van posities. Kinderen kunnen steeds beter worden in verdedigen of juist steeds beter worden in het aanvallen.

Naarmate het kind blijft ontwikkelen worden de oefeningen wat abstracter en hebben meerdere concrete handelingen nodig om tot het doel te komen. Een belangrijke testmoment is altijd het partijtje aan het einde van de training en de wedstrijden die in het weekend worden gespeeld. Er is dan een mogelijkheid om te kijken in hoeverre de speler de benodigde handelingen voldoende beheerst om tot spelen te komen en zich kan onderscheiden van zijn of haar tegenstander. Ontwikkeling is daarom ook altijd relatief aan de tegenstander.

Een getalenteerde speler zal sneller de capaciteiten ontwikkelen om complexere oefeningen voldoende uit te voeren. De speler zal zich daarin ook sneller ontwikkelen en dient daarbij ook meer uitgedaagd te worden, door bijvoorbeeld op een ‘hoger’ niveau te spelen.

Reageren is niet mogelijk